Deklaracja dostępności

PDFDrukujEmail

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Brudek, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 622 03 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  -główne - wejście od strony wschodniej (od ulicy); do budynku prowadzą schody lub pochylnia,
  -boczne - wejście od strony wschodniej (od ulicy), wejście do świetlicy drzwiami dwuskrzydłowymi - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście dostępne w godzinach pracy Urzędu po uprzednim kontakcie z sekretariatem. Wejście znajduje się na poziomie chodnika.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Kondygnacja parteru przeznaczona na cele kulturalne, dostępna dla osób niepełnosprawnych.
  Pomieszczenia biurowe do obsługi klientów Urzędu znajdują się na kondygnacji I i II piętra. Komunikacja pionowa poprzez klatkę schodową.
  Brak windy.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

  Przed wejściem do budynku znajduję się pochylnia.
  W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Budynek nie dysponuje toaletami dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Urząd posiada parking wewnętrzny - wjazd od ulicy.
  Przed obiektem znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem informacyjnym pionowym. Brak oznakowania poziomego.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  W obiekcie nie wprowadzono zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
  Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w urzędzie gminy z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia (pisemnie, za pomocą e-maila, za pomocą faksu) chęci skorzystania z takiej usługi z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information